Asigurare CASCO

special
CASCO TOTAL
managerul personal
zero
2 adresări de până la 1000 euro
pe teritoriul Europei

General

CASCO este o asigurare care acoperă costurile reparațiilor sau înlocuirii în cazul în care automobilul este deteriorat sau distrus din cauza unui accident, este vandalizat, furat, afectat de calamități naturale sau alte evenimente acoperite. Cheltuielile sunt acoperite chiar în cazul dacă asiguratul este vinovat de accident.

 

 1.  Asigurarea CASCO oferă protecție pentru mijloacele de transport de diferite tipuri în cazul pagubelor provocate de:
  • Ciocniri, loviri, izbiri, zgârieturi, căderi de obiecte pe autovehicul, derapaje și răsturnări;
  • Incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv cauze tehnice) și calamități naturale;
  • Furt (atât al autovehiculului, cât și al unor părți componente sau piese), inclusiv furtul prin acte de tâlhărie, precum și daunele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt.
    
 1. Setul minim de acte necesare pentru obținerea asigurării CASCO include:
  • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
  • Permisul de conducere sau buletinul de identitate ale asiguratului și persoanelor autorizate să conducă autovehiculul asigurat.
    
 1. Avantajele asigurării CASCO de la alto:
  • Acoperă toate riscurile - CASCO TOTAL;
  • Nu se aplică franșiză pentru daunele parțiale;
  • Două solicitări fără documente de la poliția rutieră de până la 1 000 euro;
  • Acoperire în Republica Moldova, țările Europei geografice, teritoriul Turciei, cu excepția zonelor cu conflict militar;
  • Condiții preferențiale pentru clienții alto;
  • Plata prin intermediul aplicației maibank;
  • Acoperire garantată de una din cele mai mari Companii de Asigurări din R. Moldova, companie cu capital străin, cu o experiență atît la nivel național cât și internațional;
  • Asistență și suport din partea managerului personal premium;
  • Posibilitatea de a plăti în maximum 4 rate, fără costuri suplimentare;
  • Proces simplificat.
    
 1. Acțiuni întreprinse în cazul producerii unui incident asigurat:
  • În cazul producerii a unei daune, asigurații CASCO trebuie să notifice Compania de Asigurări sau managerul personal alto în termen de 2 zile lucrătoare.
  • Numerele de telefon și adresa de e-mail la care poate fi notificată o daună a automobilului:
  • +373 22 265 700,
  • e-mail: office@donaris.md
  • numărul de telefon sau adresa de e-mail a managerului personal alto.
    
 1. Documentele necesare pentru deschiderea dosarului de daună includ:
  1. Copia procesului verbal de la poliția rutieră împreună cu documentele conexe (schiță, explicații, alcooltest), sau, după caz, un certificat care atestă adresarea către autoritățile competente;
  2. Copiile permisului de conducere al șoferului și certificatului de înmatriculare al autoturismului;
  3. Copia raportului de revizie tehnică;
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. Copia procurii (dacă este cazul);
  6. Autovehiculul avariat.

Menționăm că aceste documente reprezintă doar minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună pot solicita alte documente în funcție de circumstanțele fiecărui eveniment.

FAQ

Asigurarea CASCO acoperă daunele produse automobilului asigurat indiferent de cine este vinovat, în cazul în care automobilul este deteriorat sau distrus din cauza unui accident, vandalizată, furt, calamități naturale sau alte evenimente acoperite.

Franșiza este partea din despăgubire pe care o suportă proprietarul mașinii, nu compania de asigurări

Cu o asigurare CASCO, pot fi reparate daunele autovehiculului asiguratului cauzate de avarii, acte de vandalism, fenomene naturale sau poate fi despăgubit un caz de furt.

Da, acoperă.

În caz de producere a daunei peste hotarele Republicii Moldova, asiguratul urmează să înștiințeze imediat despre aceasta organele competente ale țării vizitate, depunând cereri și declarații, solicitând întocmirea de către organele respective a actelor, conform legislației țării vizitate, cu privire la cauzele și circumstanțele producerii cazului asigurat, să fotografieze locul evenimentului și autovehiculul deteriorat.

În cazul daunelor produse peste hotarele Republicii Moldova, documentarea circumstanțelor cazului, urmează să fie efectuată în strică conformitate cu reglementările prevăzute de legislația statului unde s-a produs riscul asigurat.

 • Conducătorul autovehiculului asigurat se afla in stare de ebrietate, sub influența drogurilor sau altor substanțe contraindicate, sub influența preparatelor medicamentoase care provoacă reducerea reacției, fiind bolnav, traumatizat sau într-o stare avansată de oboseală de natură să-i afecteze capacitatea de conducere, ori a refuzat, s-a împotrivit sau s-a eschivat de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen.
 • Autovehiculul, in momentul accidentului, era condus de o persoana fără permis de conducere valabil pentru categoria respectiva, ori cu permisul de conducere retras ori anulat sau cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere, sau în decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranță privind ridicarea provizorie a permisului de conducere precum și în cazul în care autovehiculul era condus de alte persoane decât cele menționate în Cerere și Polița / Contract de asigurare.
 • Dauna s-a produs in timpul comiterii a unor infracțiuni ori in timpul in care persoana care conducea sau acționa autovehiculul era autoare a unei infracțiuni sau contravenții si încerca sa se sustragă de la controlul organelor de drept.
 • Daune rezultate din accidente rutiere, dacă la data accidentului autovehiculul nu avea Testarea tehnică periodică valabilă.
 • Daune produse ca urmare a utilizării autovehiculului la concursuri/întreceri sau antrenamente pentru acestea;
 • Daune produse prin aspirarea apei în motor (șoc hidraulic);
 • Furtul autoturismului in situația in care pașaportul tehnic sau al doilea rând de chei se aflau in mașină.
 • Anvelope, jante, tobe de eșapament/tobe catalitice în cazul în care în urma avarierilor au rezultat daune numai la acestea;
 • Etc.

Suma asigurata reprezintă valoarea reală (valoarea de piață) a automobilului în momentul încheierii poliței de asigurare CASCO. Pentru autovehiculele noi suma asigurată o reprezintă prețul de achiziție.

La survenirea cazului asigurat, Contractantul / Asiguratul va achita anticipat ratele prevăzute în Poliță / Contract, chiar dacă acestea încă nu au ajuns la scadență.

Asiguratorul poate compensa primele de asigurare și alte sume datorate lui în baza Poliței / Contract de asigurare cu sumele despăgubirilor de asigurare care sunt pretinse de la acesta în temeiul aceleiași Poliție / Contract de asigurare.

Solicită oferta

Îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok