Asigurare bunuri imobile

special
22 riscuri
managerul personal
zero
simplificată

General

Asigurarea de proprietate poate proteja bunurile imobile, cum ar fi casa/apartamentul., de o gamă largă de pericole, cum ar fi incendiu, furt, vandalism și dezastre naturale.

 

 1. Acoperă daunele provocate bunurilor persoanelor fizice, în urma:
  • Incendiului;
  • Calamităților naturale;
  • Cutremurului de pământ;
  • Acțiunilor ilicite ale terțelor persoane;
  • Furtului/jaf;
  • Scurgerii apei din conducte;
    
 1. Set minim de acte necesare:
  • Buletinul de identitate ale asiguratului;
  • Extras cadastral;
  • Alte acte după caz care confirmă dreptul de proprietate/folosință (procură, contract de locațiune etc) în care să fie indicat și adresa bunului imobil, numărul cadastral;
    
 1. Avantajele asigurării alto-Property:
  • 22 riscuri acoperite;
  • Pentru daune parțiale: fără aplicarea franșizei;
  • Condiții preferențiale;
  • Achitare prin aplicația maibank;
  • Asigurați de o Companie de Asigurări cu capital străin, una din top 5 Companii de Asigurări din Moldova, cu o istorie lungă și o reputație excepțională în furnizarea unei acoperiri sigure și de calitate;
  • Asistența și suportul Managerului Premium Personal;
  • Flux simplificat;
    
 1. Acțiuni întreprinse în cazul producerii cazului asigurat:
  • În caz de producere a unei daune Asigurații Property urmează să avizeze Compania de Asigurări sau Managerul Personal, în termen de 2 zile lucrătoare.
  • Datele de contact la care puteți aviza o daună:
   • Telefon +373 22 265 700
   • Email la adresa electronică: office@donaris.md
   • Numărul de telefon și emailul Managerului Personal;
  • Întreprinderea acțiunilor posibile în vederea diminuării mărimii daunei și evitării apariției a unor daune suplimentare.
  • Anunțarea organelor competente (Poliția, Pompierii, Situații Excepționale, etc.) în vederea actării evenimentului (dacă este cazul).
    

întrebări frecvente

Asigurarea de proprietate vă poate proteja bunurile imobile, cum ar fi casa/apartamentul., de o gamă largă de pericole, cum ar fi incendiu, furt, vandalism și dezastre naturale. Fără asigurare, va trebui să plătești din buzunar pentru a repara sau înlocui bunul imobil.

În caz de neplată a primei de asigurare unice, la termenul de scadență și în cuantumul prevăzut în Poliță, Asigurătorul va acorda acoperire de asigurare doar pentru primele 3 zile lucrătoare de la scadență, Asigurătorul nu datorează despăgubirea de asigurare, dacă riscul asigurat s-a produs după expirarea termenului menționat și prima de asigurare nu a fost achitată, perioada de asigurare va începe să curgă doar cu prima oră a zilei următoare din momentul în care prima unică sau prima tranșă a fost plătită, cu excepția cazului în care a intervenit rezoluțiunea asigurării.

 • Subasigurarea este situația în care suma asigurată a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este inferioară valorii de asigurare a acestora. În cazul în care se constată că la data producerii riscului asigurat bunurile asigurate se aflau în situația de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată a bunurilor / categoriilor de bunuri prevăzută în Poliță și valoarea de asigurare a acestora (principiul proporționalității).
 • Supraasigurarea este situația în care suma asigurată a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este superioară valorii de asigurare a acestora. În cazul în care se constată că la data producerii riscului asigurat bunurile asigurate se aflau în situația de supraasigurare, Asigurătorul va recalcula prima de asigurare şi va restitui, la cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, partea aferentă supraasigurării. Totodată, Asiguratul are dreptul să ceară, oricând, reducerea sumei asigurate pe care o consideră supraasigurată și recalcularea corespunzătoare a primei de asigurare.
 • În situația de supraasigurare, Asigurătorul nu va plăti Asiguratului mai mult decât despăgubirea cuvenită.
 • Asiguratul, Contractantul sau Beneficiarul este de rea credință în sensul că în declarațiile acestuia sau ale reprezentanților acestuia, care sunt făcute cu ocazia avizării daunei și/sau în timpul instrumentării acesteia se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a Asigurătorului;
 • Asiguratul sau Beneficiarul nu poate justifica dreptul său la plata despăgubirii;
 • Rezultatele obținute în urma investigațiilor și/sau cercetărilor efectuate de către Asigurător denotă aspecte frauduloase, contrazic declarațiile referitoare la cauzele și împrejurările producerii riscului asigurat sau în legătură cu dauna;
 • Etc.
 • documentele de identitate a Asiguratului;
 • documente care confirmă drepturile de proprietate a Asiguratului la fața locului:
 • dovada dreptului de proprietate (în cazul în care spațiul este proprietatea privată), un extras din cartea de imobil sau o copie (în cazul în care sediul se află în proprietate municipală), un act de acceptare, de transfer pentru o casă nouă (în cazul în care noua casă nu este inclusă în proprietate) , etc;
 • lista de deteriorări sau de proprietate pierdută cu valoarea acesteia;
 • pentru rambursarea pentru curățare și de compensare - dovadă prin documente a acestor costuri;
 • act al organului executiv al administrației locale sau altei organizații competente cu o descriere a cauzelor de deteriorare, deteriorărilor și identifica persoanei vinovate;
 • acte sau certificate de la serviciile responsabile referitor la condițiile de funcționare a rețelelor de gaze, cauzele evenimentului asigurat, cu o indicație de defecte tehnice, încălcări ale regulilor de funcționare – la o explozie de gaze;
 • informație de la organul de stat de supraveghere și monitorizare a mediului (agențiile hidrometeorologice, etc), cu descrierea de evenimente naturale (de la data evenimentelor, în cazul unei furtuni, tornade, uragan, certificatul trebuie să conțină și informații despre viteza vântului);
 • în cazurile în care s-a efectuat o examinare independentă  - o copie a licenței organizației, certificată de ștampila originală;
 • în cazurile în care s-a efectuat o renovare a proprietății - actul de lucrări, documentele care confirmă plata, o copie a licenței organizației, certificată de ștampila originală;
 • în toate cazurile în care la investigarea circumstanțelor care au cauzat prejudiciul, a luat parte Ministerul de Interne, procuratura și/sau alte organe de aplicare a legii - decizia de a iniția sau refuzul de a iniția proceduri penale.

În cazul deteriorării cauzate de ciocnirea cu obiecte mobile sau imobile, răsturnării, căderii de la înălțime sau căderii unor obiecte peste obiectul asigurării:

 • procesul-verbal întocmit de organele MAI, alte organe competente, care confirmă survenirea cazului;
 • procesul-verbal de examinare a bunului avariat;
 • decizia definitivă  a organului de drept competent, intrată în vigoare.
 • devizul cheltuielilor de reparație a bunului avariat.

În cazul calamităților naturale:

 • decizia organelor oficiale privind calamitatea naturală;
 • actele de expertiză corespunzătoare;
 • devizului cheltuielilor.

În cazul furtului și/sau jafului:

 • decizia organului de drept competent despre intentarea dosarului penal;
 • decizia definitivă emisă pe dosar sau ordonanța (hotărârea) de clasare a dosarului penal, intrate în vigoare;

În caz de incendiu, explozie:

 • actul întocmit de Serviciul de pompieri;
 • actele de expertiză corespunzătoare;
 • devizului cheltuielilor.

În toate cazurile cauzate de acțiunile ilicite ale persoanelor terțe:

 • decizia organului de drept competent despre intentarea dosarului penal;
 • decizia definitivă emisă pe dosar sau ordonanța (hotărârea) de clasare a dosarului penal, intrate în vigoare;
 • în cazul existenței anumitor cauze care pot influența la modificarea deciziei organelor de drept, plata despăgubirii de asigurare se efectuează după primirea de către Asigurător a răspunsului de la Procuratură privind legalitatea clasării dosarului.

Asigurătorul este în drept să solicite și alte acte sau să le excludă, după caz, în dependență de necesități pentru regularizarea daunelor.

Solicită oferta

Îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok