Asigurare în călătorii basic

50 000 EUR
6 riscuri
24/24
gratuit
3 + deținătorul de card
în toate țările lumii

General

Pachetele premium alto includ asigurarea în călătorie pentru dumneavoastră și membrii familiei. În cazul unor circumstanțe neprevăzute în călătorie, cum ar fi cheltuieli medicale de urgență, pierderea bagajelor sau întârzierea călătoriei, compania de asigurări va acoperi toate cheltuielile.

Clienții alto sunt asigurați în sumă de până la 50 000 de euro. Asigurarea în călătorii acoperă următoarele riscuri:

 • Pierderea bagajului, până la 1 500 EUR;
 • Anularea călătoriei, până la 1 500 EUR;
 • Întârzierea călătoriei, până la 75 EUR pentru fiecare oră de întîrziere;
 • Cheltuieli medicale de urgență în străinătate, până la 50 000 EUR;
 • Îndemnizație zilnica pentru spitalizare în străinătate, până la 50 EUR;
 • Evacuare medicală de urgență și cheltuieli de repatriere, până la 50 000 EUR.

La necesitate înainte de a pleca în călătorie contactați managerul personal alto pentru a obține certificatul de asigurare pe suport de hârtie sau în format digital (pdf) la adresa de e-mail.

În cazul unor circumstanțe neprevăzute apelați linia internațională 24/7.

Linia SOS internațională

+971 4 60 18 706

Regulamentul beneficiarului

FAQ

Cu această asigurare vă compensați cheltuielile medicale apărute în urma unei boli sau a unui accident în străinătate. Asistența medicală în Europa sau SUA poate costa zeci de mii de euro. În străinătate, în cazul solicitării de îngrijiri medicale, este necesară asigurarea de sănătate.

Dacă aveți o poliță de asigurare, aveți garanția de a primi îngrijiri medicale gratuite în timpul călătoriei în cadrul programului de asigurare ales. Compania de asigurări plătește consultațiile medicilor, medicamentele și chiar tratamentul în regim de internare a clientului (clientul nu cheltuie nimic).

Dacă nu există asigurare, atunci toate cheltuielile medicale sunt plătite de client. Și este foarte scump!

De exemplu, o consultație la terapeut în Emiratele Arabe Unite costă de la 150 USD, în Franța – de la 30 EUR. În Israel, consultație de specialitate e de la 50 USD, în SUA – de la 35 USD într-o clinică municipală și de la 300 USD într-un spital privat; o vizită la medic pentru o răceală va costa în medie 200-300 USD, un apel la ambulanță și transportul la spital – cel puțin 1.500 USD, iar o vizită la serviciul 911 – aproximativ 900 USD.

Pe lângă aceasta mai beneficiați și de o gamă largă de riscuri acoperite care pot apărea în timpul călătoriei:

 • Accident personal
 • Pierderea bagajului
 • Pierderea banilor
 • Anulare călătoriei
 • Întârzierea călătoriei
 • Întârzierea bagajului
 • Răspundere personală
 • Înlocuirea documentelor
 • Cheltuieli juridice

Pentru activarea asigurării este necesar să achitați cu cardul bancar biletele de călătorie, mijlocul de transport (avion, autocar, taxi, transport public) sau să achitați hotelul, acomodarea, închirierea auto sau combustibilul.

Deținătorul de Card beneficiază de acoperire pentru primele 90 de zile (continuu) din orice călătorie în afara țării principale de reședință.

Deținătorul de Card beneficiază de acoperire la nivel mondial.

Numărul de călătorii nu este limitat, doar că Deținătorul de Card beneficiază de acoperire pentru primele 90 de zile (continuu) dintr-o călătorie.

Orice persoană care nu a atins încă vârsta de 76 ani.

Reprezintă limita pentru care asiguratorul nu poartă răspundere. Limita aceasta este suportată direct de către client (asigurat).

Franșiza per riscuri:

 • Cheltuieli medicale de urgenţă (24 din 24 ore), ca urmare a unui accident si/sau îmbolnăvire - 100 euro din fiecare caz asigurat;
 • Serviciile de evacuare şi repatriere de urgenţă - 100 euro din fiecare caz asigurat;
 • Pierderea bagajelor - 50 euro din fiecare caz asigurat;
 • Întârzierea călătoriei - primele 4 ore;
 • Întârzierea bagajului - primele 4 ore;
 • Pierderea banilor - 50 euro din fiecare caz asigurat.

Pe lângă deținătorul cardului, asigurarea mai acoperă încă maximum 3 persoane și va include membrii familiei sau orice coleg care pleacă cu Deținătorul de Card într-o călătorie din țara principală de reședință.

Coleg înseamnă orice partener de afaceri, client, oaspete, prieten sau altă persoană, care călătorește în scop de afaceri (altul decât familia sau rudele) după cum stabilește Deținătorul de card, călătorind cu Deținătorul de card.

Familie va semnifica Copiii Deținătorului de Card, soțul (soția) și Copiii aflați la întreținere.

Copiii aflați la întreținere reprezintă copiii, copiii vitregi și copiii adoptați în mod legal de Deținătorul de Card, care sunt:

 • necăsătoriți, și;
 • locuiesc cu un astfel de Deținător de Card (cu excepția cazului în care locuiesc în altă Parte când se află la studii la zi), și;
 • au sub 19 ani (sau sub 24 ani, dacă se află la studii la zi).
 • Înștiințați îndată despre producerea riscului asigurat (dacă starea sănătății permite) Apel SOS Internațional +7 495 937 64 92 / +971 4 6018706 (apelul nu este gratuit și nu poate fi apelat pe alte platforme de tip Viber, Telegram, Whatsapp etc.). Informarea poate fi efectuată prin intermediul mijloacelor disponibile telefon, sau la e-mail-ul tpa.claims@rus-survey.ru.
 • Va păstra și va prezenta în anexă la cererea de despăgubire toate documentele probatoare aferente constatării producerii riscului asigurat și sau suportării cheltuielilor aferente, în original: facturi, rețete, rapoarte oficiale, tichete, bilete, contracte, carduri, Extrase sau alte documente.
 • La contactare pentru a raporta o reclamație, Titularul cardului va solicita/va primi un formular de reclamație, care trebuie returnat la adresa indicată în termen de 28 (douăzeci și opt) de zile, împreună cu toate documentele justificative necesare. Solicitanții sunt sfătuiți să păstreze copii ale tuturor documentelor confirmative.

Clientul va înștiința îndată (dacă starea sănătății permite). În caz contrar de îndată ce sănătatea îi va permite. Sau înștiințarea poate fi făcută de o persoană cu care se află în călătorie.

Dacă clientul se află în străinătate și a avut un eveniment asigurat, de exemplu, s-a îmbolnăvit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, clientul trebuie să sune la SOS International la nr. +7 495 937 64 92/ +971 4 60 18 706 de unde va primi consultație și indicațiile necesare după caz.
Opțiunea 1. În cazul în care este ghidat de compania de asistență, costul asistenței va fi plătit de către asigurător (titularul cardului nu va cheltui banii proprii).
Opțiunea 2. În cazul în care persoana asigurată nu poate contacta compania de asistență sau situația este gravă și persoana decide să primească îngrijiri medicale de urgență sau de altă natură, trebuie să contacteze cea mai apropiată instituție medicală sau medic pentru ajutor. În cazul plății proprii de către asigurat a serviciilor medicale într-o instituție medicală, este necesar să se obțină:

 • Certificat medical, prescripție medicală, cont etc. de la o instituție medicală (pe antet sau cu ștampilă corespunzătoare) în care se specifică: numele pacientului, diagnosticul exact, data tratamentului pentru îngrijiri medicale, durata tratamentului, date detaliate despre serviciile medicale prestate, diagnostice, medicamente prescrise cu indicarea cantității acestora și a costului;
 • rețete pentru achiziționarea medicamentelor cu denumirea fiecărui medicament;
 • documente care confirmă plata medicamentelor, a serviciilor medicale și a altor servicii prestate (bonuri de vânzare, cecuri etc.).

Ca ulterior să fie prezentate companiei de asistență pentru a primi compensația cheltuielilor.

Dacă călătoria a întârziat cu mai mult de 4 ore, compania de asigurări rambursează costurile (până la maxim 12 ore) în limita acestui risc, specificată în poliță.

Din următoarele motive:

 • acțiune industrială;
 • condiții meteorologice nefavorabile
 • defecțiune mecanică sau
 • aterizarea aeronavei pe care titularul cardului urmează să călătorească ca urmare a unui defect mecanic sau a structurii;

Care are ca rezultat plecarea întârziată a titularului de card cu cel puțin 4 (patru) ore în călătoria tur-retur sau în retur de la ora indicată în itinerariul de călătorie al transportatorului.

Despăgubirea se va face cu condiția ca Deținătorul de Card să se fi înregistrat în conformitate cu itinerarul oferit acestuia de către operatorul de turism sau transportatorul și trebuie să fi obținut o confirmare scrisă de la compania aeriană sau de la linia de transport maritim sau de la agențiile acestora că zborul sau navigația a fost întârziată de un eveniment descris în această secțiune. O astfel de confirmare trebuie să precizeze perioada reală a întârzierii.

Perioada de întârziere va fi calculată de la ora de plecare programată a zborului sau a navigației prezentate în itinerar.

 • Cheltuieli medicale de urgență:
  • Polița de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib.
  • Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Biletul de avion (tur-retur)
  • pașaportul clientului (prima pagină)
  • Raport medical
  • Facturi medicale din care să rezulte serviciile medicale prestate
  • Document de plată care confirma plata facturilor medicale de către Client.
  • Alte acte (după caz)

 

 • Pierderea bagajelor:
  • Polița de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib.
  • Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Biletul de avion (tur-retur)
  • Etichetele bagajelor
  • pașaportul clientului
  • Cont de plată, facturi sau alte dovezi ale obiectelor pierdute
  • Confirmarea companiilor aeriene că bagajul are statutul „pierdut”, iar Companiile aeriene au plătit despăgubirea deținătorului cardului în valoare de xxxx.
  • Alte acte (după caz)

 

 • Pierderea banilor:
  • Certificat de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib - Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Bilete de avion (tur-retur)
  • Act de la poliție
  • Alte acte (după caz)

 

 • Anularea călătoriei:
  • Certificat de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib.
  • Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Bilete de avion (tur-retur)
  • Documente de anulare (raport medical; documente de la companiile aeriene etc.)
  • Documente de plată
  • Alte acte (după caz)

 

 • Întârzierea călătoriei:
  • Certificat de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib
  • Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Bilete de avion (dus și retur) și cărți de îmbarcare
  • Informații/confirmarea companiilor aeriene cu privire la întârzierea zborului, indicând numărul zborului și noua oră de plecare.
  • Alte acte (după caz)

 

 • Întârzierea bagajului:
  • Certificat de asigurare
  • Confirmarea achitării a 50% din valoarea totală biletelor pentru călătorie cu un transportator public intern sau cu un transportator public, sau hotel, chiria unui apartament, închiriere de mașini și procurarea combustibilului, sau 50% din costul călătoriei utilizând cardul emis de maib - Formular de revendicare (cererea de despăgubire)
  • Bilete de avion (tur-retur)
  • Etichetele bagajelor
  • Raport de neregulă a proprietății. (Property Irregularity Report)
  • Alte acte (după caz)

Cheltuieli Medicale

În cazul în care un deținător de card suportă cheltuieli medicale în timp ce se află într-o călătorie, ca rezultat direct al vătămării corporale sau al unei maladii va primi despăgubiri pentru cheltuielile avute în limita sumei indicate.

Servicii de evacuare de urgență și repatriere

În cazul în care un Deținător de Card suferă un Accident, o maladie acută sau Vătămări Corporale în timp ce se află într-o Călătorie și mai ales este într-o condiție medicală gravă  Compania de Asistență va organiza transportarea Deținătorului de Card la cel mai apropiat spital, unde i se va acorda îngrijire medicală corespunzătoare sau Compania de Asistență va organiza ca Deținătorul de Card să fie întors în Țara sa Principală de Reședință.

Dacă este necesar, Compania de Asistență va pune la dispoziție, de asemenea, mijloace de comunicare corespunzătoare şi resurse lingvistice, echipamente medicale mobile şi o escortă medicală.

Compania de Asistență îşi rezervă dreptul absolut de a decide dacă starea sănătăţii a Deţinătorului de Card este suficient de gravă pentru a justifica o evacuare medicală de urgenţă. Compania de Asistență îşi rezervă în continuare dreptul de a decide locul în care Deţinătorul de Card va fi evacuat şi mijloacele sau metoda prin care această evacuare va fi efectuată, luând în considerare toate faptele şi circumstanţele cunoscute Companiei de Asistență la momentul respectiv.

Compania de Asistență îşi rezervă dreptul de a decide mijloacele sau metoda prin care va avea loc repatrierea, luând în considerare toate faptele şi circumstanţele evaluate de Compania de Asistență.

Transportarea osemintelor

În caz de deces al unui Deţinător de Card în timpul unei Călătorii în străinătate, Compania de Asistență va organiza transportarea osemintelor Deţinătorului de Card de la locul decesului la orice locaţie care poate fi selectată în mod rezonabil de către reprezentantul juridic personal al Deţinătorului de Card.

Transport pentru însoțitorul Deţinătorului de Card

Compania de Asistență va pune la dispoziţie un bilet de întoarcere la clasa econom pentru o persoană aleasă de către Deţinătorul de Card pentru a i se alătura în cazul în care Deţinătorul de Card fost sau va fi internat în spital în afara ţării principale de reşedinţă ca urmare a Accidentului sau bolii pentru o perioadă mai mare de 7 zile consecutive, în conformitate cu aprobarea prealabilă a companiei de asistență şi doar atunci când se consideră necesar de către compania de asistență.

Reîntoarcerea Copiilor aflaţi la întreţinere

În cazul în care Copiii aflaţi la întreţinere sunt lăsați nesupravegheați, în urma unui Accident al Deţinătorului de Card sau în caz de boală în timpul unei Călătorii, Compania de Asistență va asigura transportul copiilor aflaţi la întreţinere prin intermediul Transportatorului Comun la locul lor obişnuit de reşedinţă. Însoţitori calificaţi vor fi puşi la dispoziţie în cazul în care se consideră necesar de către Compania de Asistență.

În cazul în care un Deţinător de Card suferă Vătămări Corporale sau în caz de Boală în timpul unei Călătorii, care rezultă cu spitalizarea Deţinătorului de Card, va despăgubi Deţinătorul de Card, sau acea persoană selectată de către reprezentantul (reprezentanţii) personal legal al Deţinătorul de Card, cu suma specificată în poliță, pe zi, până la maxim de 30 de zile.

În cazul în care, în timpul Călătoriei, un Deținător de Card suferă pierderea sau deteriorarea Bagajului, se va despăgubi Deținătorul de Card, în ceea ce privește aceste pierderi sau daune în suma prevăzută în polița de asigurare.

Pentru ca bunurile deteriorate/pierdute să fie rambursate de către compania de asigurare, Deținătorul de Card trebuie să furnizeze o descriere detaliată a acestor bunuri, împreună cu data achiziției și valoarea acestora. Este necesară prezentarea bonurilor, facturilor sau a altor dovezi. Bunurile furate sau deteriorate vor fi evaluate cu aplicarea uzurii, la momentul pierderii.

Anularea călătoriei se consideră doar dacă un Deținător de Card suportă Cheltuieli ca rezultat direct al anulării, scurtării sau reorganizării a oricărei părți ale planului original pentru călătorie ca consecință directă a:

 • Deținătorul de Card a suferit Vătămări Corporale sau a contactat o boală;
 • Morții, vătămării Corporale sau îmbolnăvirea rudei Deținătorului de Card;
 • Carantinei obligatorii, îndeplinirii funcției de jurat, citației sau deturnării care implică Deținătorul de Card sau
 • Anularea sau reducerea Serviciilor regulate de transport public în urma grevelor, revoltelor sau tulburărilor civile, a defecțiunilor mecanice sau a condițiilor meteorologice nefavorabile,
 • Anularea de către serviciile armate
 • Deținătorul cardului primește un rezultat pozitiv al testului PCR pentru COVID-19 cu 14 zile înainte de plecare sau în timpul unei călătorii.

În cazul dat nu intră sub incidența riscului de anulare a călătoriei deoarece în situația aceasta poartă răspundere compania aeriană. Recomandăm în astfel de situații să Vă adresați la compania de unde ați procurat biletul de călătorie pentru a opta pentru unele din opțiuni:

 • Compania aeriană Vă poate propune bilet la următoarea rută;
 • Compania aeriană Vă poate propune voucher în valoarea sumei achitate pentru bilet pentru a fi folosit în viitor la achiziția de bilete;
 • Compania aeriană Vă poate propune returnarea banilor la contul de card de pe care ați achitat sau vă poate rambursa banii cash.

Anularea călătoriei se consideră doar dacă un Deținător de Card suportă Cheltuieli ca rezultat direct al anulării, scurtării sau reorganizării a oricărei părți ale planului original pentru călătorie ca consecință directă a:

 • Deținătorul de Card a suferit Vătămări Corporale sau a contactat o boală;
 • Morții, vătămării Corporale sau îmbolnăvirea rudei Deținătorului de Card;
 • Carantinei obligatorii, îndeplinirii funcției de jurat, citației sau deturnării care implică Deținătorul de Card sau
 • Anularea sau reducerea Serviciilor regulate de transport public în urma grevelor, revoltelor sau tulburărilor civile, a defecțiunilor mecanice sau a condițiilor meteorologice nefavorabile,
 • Anularea de către serviciile armate
 • Deținătorul cardului primește un rezultat pozitiv al testului PCR pentru COVID-19 cu 14 zile înainte de plecare sau în timpul unei călătorii.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok